NL | FR | EN

Datum: 15/03/2003

Tweede Duathlon - 15 maart 2003

Uitslag

De uitslag van de duathlon kan U hier terugvinden: Algemene eindstand


Speech Mevr. Vande Vyvere

Geachte Pater,
Beste ouders, moedige sportievelingen,

 

 

Lopen en fietsen voor deze duathlon is naast vreugde van erbij te zijn, zich inzetten voor het doel dat Michaël gesteld heeft. Namelijk fondsen verzamelen om, andere, zieke jonge mensen getroffen door een kwaadaardige bloedziekte, terug de kans te geven zich te voelen leven, terug te kunnen, gewoon meedoen, er terug bij te horen.

Wij geloven er sterk in, dat met de evolutie van de wetenschap die nu razendsnel vooruitgaat er veel meer genezingskansen komen.

Die kansen vragen echter veel middelen, zowel intellectueel als materieel.

Het jeugdfonds zet zich in, om die materie, hoe bescheiden ook, ter beschikking te stellen van de wetenschap.

Zo komen wij terug bij het lopen, het is geen wedijver tegen de tijd, die vriend en vijand is, maar een ren van vrienden, voor een afwezige vriend die een ideaal had.

Met een deel van de reeds ingezamelde middelen wordt een deeltijdse psycholoog aangeworven. Deze persoon wordt geëvalueerd door Prof. Dr. Marc Boogaerts op zijn draagkracht. Zijn of haar taak bestaat niet in de zorg voor het lichaam, maar van het hart en de ziel. Om de vertwijfeling en de 1000 vragen van de ouders te helpen verwerken, om een opvang te garanderen als de nood te hoog wordt.

Naar de patiënten toe, die in hun glazen isolatiekamer enkel een glimp van de buitenwereld opvangen, trachten deze mensen de wereld terug binnen te brengen, met een deskundige begeleiding. Zij proberen die vragen te beantwoorden die niet enkel uit de bodem van het hart komen, maar uit het diepste van de ziel.

Jullie deelname hier, betekent een pakt sluiten met het leven.
Dank voor uw zijn en uw aandacht.
Voor ik het woord geef aan de dynamische voorzitster, vraag ik aan de Heer vanderhaert naar voor te komen.

Mag ik dan nu het woord geven aan Véronique De Clerck, die samen met haar comité op een meesterlijke wijze de organisatie van deze bijzondere dag leidde.

Griet Vande Vyvere