NL | FR | EN

Datum: 15/04/2004

Brief aan peters en meters

Lennik,15 april 2004

Lieve Meters,
Beste Peters,
Goede Vrienden,

Sedert de oprichting van het Michaël Van Waeyenberge Fonds in september 2001 is de aarde reeds meermalen om haar as gedraaid. Die kracht hebben wij niet, maar U hebt ons via uw financiële bijdragen de kracht gegeven om te streven naar het doel dat we voor ogen hebben met het Michaël Van Waeyenberge Fonds.

Wij hebben de grootste eer om de steun en waardering te krijgen van Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Filip en Prinses Mathilde bij onze activiteiten, Hun bescherming is een aansporing om met zijn allen het gevecht tegen de leukemie onverwijld voort te zetten.

Graag stellen wij U schematisch voor wat we tot nu toe gerealiseerd hebben en welke onze projecten zijn:

I. Werving van fondsen sedert juni 2001
A. Het werkingscomité
kreeg steun van vele meters en/of de peters en sympathisanten (zie website )
lanceerde een Vergeet-mij-nietjes actie.
organiseerde een circusvoorstelling “Il Florilegio” in aanwezigheid van Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Filip en Prinses Mathilde samen met leukemiepatiëntjes en hun families en 1600 Peters ,Meters en vrienden. Het was voor Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde haar eerste publieke verschijning na de geboorte van Prins Gabriël wat dan ook tot heel wat media belangstelling leidde.
B. Het Jeugdcomité
Het jeugdcomité organiseerde tweemaal een mini-duathlon in de Abdijschool van Zevenkerken met honderden deelnemers,elke generatie was welkom en met groot succes reeds tweemaal een spetterende “Rainbow-Party” in het Casino te Gent.

C. Privé-evenementen
Gelden werden ingezameld via huwelijksfeesten, huwelijksjubilea, verjaardagen, diners, het veilen van wijn, het veilen van een bronzen beeld, golftornooien, ladies lunches, de Flora Marathon te Londen gelopen door Valerie Dejaeghere, een tennis- en bridge tornooi Gruuthuse te Brugge, fietstocht door Pater René en last but not least …zomaar!

Onze werkingskosten waren verwaarloosbaar dankzij de welwillende sponsoring van ondermeer: sweatshirts, T-shirts, drukwerk, postzegels, clownneuzen, drank en voeding, bloemen, vergeet-mij-nietjes, geborduurde zakjes, …

II. Bestedingen in het kader van de doelstellingen van het Michaël Van Waeyenberge Fonds
A. Medisch wetenschappelijk luik
Wij leveren een bijdrage van 75.000,00 Euro voor het gloednieuwe stamcellabo Michaël Van Waeyenberge UZ Gasthuisberg te Leuven waar de toepassing van de stamceltransplantatie-techniek in optimale omstandigheden qua veiligheid en steri- liteit zal kunnen gebeuren.
B. Psycho-sociaal luik
Op de isolatieafdeling van de dienst hematologie UZ Gasthuisberg te Leuven is psychologische begeleiding broodnodig voor patiënten bij de opname en zeker bij de heropname, omdat die diagnose nog moeilijker te dragen is. Een jonge psychologe, Sarah Goossens, leek ons de ideale persoon om deze begeleiding te verzekeren. Wij trokken 22.000,00 Euro uit. Hierdoor kon Sarah reeds meer dan zes maanden halftime werkzaam zijn op de dienst hematologie en dit tot grote erkentelijkheid vanwege de patiënten en hun families, maar ook vanwege de medische staf die daardoor meer tijd krijgt om de veeleisende verzorging optimaal uit te voeren.

III. Projecten
Psycho-sociaal luik
Wij besloten Sarah Goossens een voltijdse betrekking aan te bieden vanaf 1 april. Er is te grote nood aan psychologische begeleiding bij: aanpassingsstoornissen, depressie, angst en spanning, relatieproblemen of een rouwproces.
Dagelijks zijn er ongeveer 100 patiënten op de afdeling, waarvan 15 op de isolatie-eenheid, 30 op intensieve zorgen en de anderen op de dagafdeling. Daarvoor trekken we een budget uit van 30.000,00 Euro per jaar.
De financiële last van niet-terugbetaalde medicatie en geneeskundige behandelingen is voor kansarme patiënten niet te dragen. Wij hebben hiervoor een reservefonds van 25.000,00 Euro aangelegd waardoor reeds Jordie 19 jaar, Ken 27 jaar, Laura 11 jaar en Ine 15 jaar hebben kunnen genieten van de betaling van hun open staande facturen voor hun beenmergtransplantatie.
Wij kochten 20 DVD-spelers aan voor de isolatiekamers van de dienst pediatrische oncologie in het UZ Gasthuisberg Leuven, waar patiëntjes verblijven tussen 2 en 15 jaar. Zo kunnen de eenzame dagen in de isolatiekamers van deze jonge mensen draaglijker gemaakt worden.
Wij plannen uitstapjes en activiteiten voor de kankerpatiëntjes en hun familie.
Het spreekt vanzelf dat alles in samenspraak gebeurt met Professor Dr. Marc Boogaerts, diensthoofd oncologie UZ Gasthuisberg te Leuven en zijn team. Zij weten waar de noden het hoogst zijn en hoe wij het best kunnen helpen.

Uw financiële bijdragen geven ons de kans Michaëls droom waar te maken. Uw milde giften worden met veel zorg en groot respect besteed.

Het Jeugdcomité nodigt jullie allen (alle generaties zijn welkom) reeds uit om te beginnen te trainen om te kunnen deelnemen aan hun derde duathlon op zaterdag 2 oktober op de Abdijschool van Zevenkerken om 14 u.(uitnodiging volgt, zie website)

Activiteiten PRIVE Initiatieven
14 mei 2004 GOLFTORNOOI in Royal Latem Golf Club te St- Martens- Latem, hoofdsponser: PETERCAM ,vermogensbeheer.
12 juni 2004 zal de Heer Piet Steel 350 km fietsen van Arlon naar Knokke met enkele vrienden,hij zal zich voor de kilometers laten sponseren door iedereen die hem wil aanmoedigen

Onze hartelijke dank en vriendelijke groet van het Werkingscomité. Catherine Balcaen,
Prof Dr Marc Boogaerts,
Véronique De Clerck-Santens,
Sylvie D’heygere,
Christine Himpe-Lecluyse,
Carine Steel,
Isabelle Vanden Avenne-Vlerick,
Griet Vande Vyvere,
Gabriel en Yolande Van Waeyenberge-Zelderloo.
P.S. Voor de vergeet-mij-nietjes acties kregen wij duizenden builtjes cadeau, graag bieden wij er U nog eentje aan om te zeggen met bloemen waar woorden tekort schieten. Voor verdere informatie kun je steeds terecht op website : www.michaelvanwaeyenbergefonds.be Stortingen kunnen op rekeningnr. Koning Boudewijnstichting 000-0000004-04 met vermelding : “MichaelVW Fonds R 71659 “. Fiscaal attest vanaf 30 euro. .